Monthly archive

February 2018

സിനിമ

പ്രണയവും മലയാളസിനിമയും

പ്രണയത്തെ പാശ്ചാത്യ സംസ്ക്കാരത്തിന്‍റെ ഒരു ഉപ-ഉത്പന്നവും പാപവുമായുമൊക്കെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാംസ്ക്കാരിക സദാചാര സമ്പന്നതയിൽ അമിതാഭിമാനം Keep Reading

Go to Top