‘അഞ്ച് അമ്മക്കവിതകൾ’

in കവിത
(1)
പനിച്ചൂടിനെ
അതേ ചൂടിലൊരു
പൊടിയരിക്കഞ്ഞിയില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന
പൊടിക്കൈയ്യറിയാം അമ്മയ്ക്ക്.
(2)
അടുക്കളയിലെ
നല്ല സ്വാദും കൊണ്ട്
ഒരുമിച്ചിറങ്ങിപോയ്
അമ്മയും അമ്മിയും.
(3)
അകത്തുള്ള ഘടികാരം പോലമ്മ
നിത്യം അടുക്കള വൃത്തത്തിൽ
കൃത്യം പിഴക്കാതെ ചലിക്കുന്നു.
(4)
നിസ്‌ക്കരിക്കാനല്ല
നിലവിളക്ക് കൊളുത്താന്‍
ബാങ്ക് വിളിക്ക് കാതോര്‍ക്കുന്നുണ്ടമ്മ.
(5)
കൂര ചോരുന്നു
അമ്മയുടെ മുഖത്ത്
കണ്ണിലൂടെ കവിളിലേക്ക്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*