“നീ ഓര്‍ക്കാറുണ്ടോ?”

in കവിത
നീ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോള്‍
തൂണ് മുറിഞ്ഞ ഒരു
21/16 ന്റെ ഒറ്റമുറി വീടാണ് അച്ഛന്‍.
കൂട് തുറന്നിട്ടും തീറ്റയെടുക്കാതെ
ഓര്‍മ്മകളെ അടയിരിക്കുന്ന
ഒരു പൊരുന്നല്‍ കോഴിയാണ് അമ്മ.
ഉദിക്കാന്‍ കാരണമില്ലാത്തതിനാല്‍
കട്ടറമ്മിനോടൊപ്പം അസ്തമിച്ച്
കടത്തിണ്ണയില്‍ ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്
ഏട്ടനെന്നൊരു സൂര്യന്‍.
ലോകം കീഴ്‌മേല്‍ മറിഞ്ഞ രാത്രിയ്ക്ക്
ഉരുളുപൊട്ടി ഒലിച്ചുപോയവരുടെ
ജീവനുള്ള കുഴിമാടങ്ങളെ നീ ഓര്‍ക്കാറുണ്ടോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*